Kościoły drewniane na Górnym Śląsku stanowią szczególną i uprzywilejowaną grupę zabytków architektury drewnianej. Pełnią rolę kościołów parafialnych, filialnych, odpustowych i pątniczych. Wznoszono je od chwili wprowadzenia chrześcijaństwa, najliczniej w XVII i XVIII w., zwłaszcza na terenach zasobnych w lasy.

Na przestrzeni wieków na Górnym Śląsku istniało kilkaset kościołów drewnianych, ale uległy one, w wyniku reformacji, sekularyzacji dóbr kościelnych i ostatnich wojen światowych, zniszczeniu, spaleniu, przeniesieniu w inne miejsce lub zostały zastąpione kościołami murowanymi.

Duże ich skupisko mieści się w okręgu gliwickim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *